Mobirise

Gminne ośrodki zdrowia z dofinansowaniem unijnym na e-usługi


Przedstawiciele Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. ,,Wdrożenie e-usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim w celu osiągnięcia wzrostu jakości i dostępności usług medycznych” ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 
Realizacja projektu zwiększy dostęp pacjentów do usług publicznych poprzez rozwój e-usług oraz informatyzację placówek medycznych w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy M. Konopnickiej oraz filii przychodni w Józefowie przy ul. Lipowej 28a.
Przedmiotem projektu jest utworzenie zintegrowanego systemu informatycznego poprzez budowę sieci LAN oraz wdrożenie systemu telekomunikacyjnego do obsługi trzech lokalizacji. Istniejąca pracownia RTG, działająca dotychczas w technologii analogowej, zostanie ucyfrowiona, dzięki czemu możliwa będzie transmisja obrazów z urządzeń diagnostycznych. Zakres projektu obejmuje również wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego, mającego na celu archiwizację, przetwarzanie i udostępnianie danych związanych z realizacją procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Za pośrednictwem portalu www oraz mobilnej aplikacji pacjenci będą mogli korzystać z Indywidualnego Konta Zdrowotnego, dokonać e-rejestracji, otrzymać od lekarza e-skierowanie, odebrać wyniki oraz skorzystać z e-wizyty mobilnej. Wszystkie udostępnione w formie elektronicznej usługi będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
W ramach projektu zostaną również podjęte działania informacyjno – promocyjne, mające na celu popularyzację wprowadzonych udogodnień. 
Realizacja projektu z pewnością wpłynie na lepszą i efektywniejszą obsługę pacjentów, a także na oszczędności w codziennej pracy placówki. 
Wartość całkowita projektu to kwota w wysokości 1.284.612 zł, z czego otrzymane dofinansowanie stanowi 80% kosztów kwalifikowanych, czyli 863.520 zł.

Waldemar Roszkiewicz 
Kierownik GSPZLO 
w Ożarowie Mazowieckim

Website was designed with Mobirise